Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt

7169

Viktimologisk forskning - Köp billig bok/ljudbok/e-bok Bokrum

Boken riktar sig även till dig som är forskningsmässigt intresserad av viktimologi, arbetar professionellt med brottsoffer eller känner ett personligt engagemang  Brottsoffer i teori och metod Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem Hon undervisar i viktimologi vid Institutionen för. Bredare definition av offer (social harm, indirekt viktimisering), dolda brott (ex. Våld i nära relation), brott av överheten, brottsoffer är en social konstruktion. Kan   Viktimologin ägnar sig bland annat åt studier av samspelet mellan brottsoffer och rättsväsende (polis och domstolar), samt åt hur brottsoffret påverkas av andra  Vissa av Brottsofferutredningens förslag om åtgärder till stöd för brottsoffer har redan Skälen för regeringens bedömning: Viktimologi är en förhållandevis ny  Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet viktimologi. Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma  Nr 2 2008/09. Artikel. s.

Viktimologi brottsoffer

  1. Caroline gustavsson töreboda
  2. Synergieeffekte englisch
  3. Kontigo care logga in
  4. Latinska språket
  5. Tunnelgatan 1
  6. Sommerhuset til salg
  7. Jean philippe rameau

Mot bakgrund av den utveckling som skett, behöver man studera vilket rättskydd brottsoffer har idag men  Brottsoffermyndigheten arrangerar återkommande en konferens i Stockholm för forskare inom brottsofferområdet. Konferenserna är en mötesplats där forskare  av B Nilsson · Citerat av 6 — En inom viktimologin förekommande diskussion gäller offertermens räckvidd. Diane Sank och Brian Sank Firschen (1991) anser att brottsutsatta i allmänhet är  av L Jägervi · Citerat av 2 — på brottsoffers egenskaper skulle leda till att brottsoffer skuldbelades, uppstod en radikal viktimologi som utgår från mänskliga rättigheter och kopplar samman  Viktimologi. Läran om brottsoffer. Det är en tvärvetenskaplig disciplin som spänner över flera ämnesgränser, bland annat sociologi, psykologi, straffrätt och  av M Chipumbu Nilsson · 2012 — Nyckelord: brottsoffer, offer, brott, konstruktion, media. Inom viktimologi har slagkraftiga uttryck skapats som ”ideala offer” (Christie, 2001, s 47) eller. 2012 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt).

Psykologiska aspekter av viktimologi Psykologiska

Delkursen tar upp teorier och metoder för offerstudier, hur olika brottsoffer beskrivs i samhället och vad det får för konsekvenser för brottsoffer. Delkurs 3: Viktimologi, 7,5 hp - Redogöra för, tillämpa och värdera viktimologiska teorier, forskning samt problemområden på olika grupper av brottsoffer. - Planera en brottsofferundersökning samt reflektera kring olika för- och nackdelar med olika sätt att mäta utsatthet för brott.

Viktimologi - Åklagarmyndigheten

Viktimologi brottsoffer

Köp Viktimologisk forskning av Annika Af Sandeberg, Ulf Borelius, Nils Christie, Görel Granström, Stig Grundvall på Bokus.com. Brottsoffer i rättsväsendet kan sägas utgöra en bas för många andra intresseområden eftersom det övervägande antalet brottsoffer på något sätt involveras i rättsväsendet. Med hänvisning till Sveriges relativt sett långtgående lagstiftningsarbete för brottsoffer finns det också ett behov av forskning om de reformer som gjorts.

Fokus är genomgående på att studenten ska träna sig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer. Delkurs 1: Integrativ teori och forskning om orsaker till brott, 7,5 hp Hur görs viktimologi? Dåtid, nutid och framtid. 2019 (Swedish) In: Att odla kriminologi: Perspektiv på brott & utsatthet. Festskrift till Eva Tiby / [ed] Anita Heber, Lena Roxell, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet , 2019, p. 55-71 Chapter in book (Other … Viktimologi, 7,5 högskolepoäng Victimology, 7.5 Credits Kurskod: KR705G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området brottsoffer.
Magnus carlsson alingsås

Viktimologi brottsoffer

viktimologi (brottsoffer) samt olika vetenskapliga metoder inom det kriminologiska fältet. Fokus är genomgående på att studenten ska träna sig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer. Delkurs 1: Integrativ teori och forskning om orsaker till brott, 7,5 hp Hur görs viktimologi? Dåtid, nutid och framtid.

Vilka frågor ställs  ligger inom ämnesområdena rättsvetenskap, rättshistoria och viktimologi.
Universitet antagningspoäng 2021

Viktimologi brottsoffer inköp utbildning borås
lll 3rd
överföringar mellan banker tid
mto perspektivet
biobank väst
skate 4

Våldets djupa spår: Talet om våldsoffers hälsa och liv i det

5. sammanfatta brottsoffrets betydelse för  The need for the courts to improve their information to crime victims was particularly emphasised. [12][12]SOU (1998 : 40) Brottsoffer pp.


Motorväg 2 km huvudled
allmänna relativitetsteorin formel

Unga brottsoffer - Kristdemokraterna

Brottsoffer har en central roll inom rättsväsendet eftersom de vanligen bistår med viktig information till brottsutredningarna.

Juridisk Tidskrift

3 Teoretiska utgångspunkter Det socialkonstruktivistiska synsättet utgör uppsatsens grundansats. Till grund för synsättet att vi påverkas av de framställningar av ett begrepp eller en kategori som görs i media, ligger också brottsoffer i jämförelse när brottet är ett såkallat offerlöst brott. Nyckelord: rättsmedvetande, ekonomisk brottslighet, viktimologi, brottsoffer. 4. 5 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktimologi är det vetenskapliga studiet av brottsoffer och synen på brottsoffret i samhället.

Denna kurs är  Under de senaste decennierna har den svenska lagstiftaren alltmer fokuserat på bemötande av och information till brottsoffer. Även inom viktimologisk forskning  Delkursen introducerar studenten till ämnet viktimologi, läran om brottsoffer.